Hjärtattack – blodpropp i hjärtat

Hjärtattack, eller hjärtinfarkt som det egentligen heter, kan vara livshotande och kräver omedelbar vård.


hjärtinfarktSymptom på hjärtattack

  • Ihållande smärta i bröstet
  • Smärtan kan stråla ut i ena armen
  • Det är vanligast att smärtan kommer i vänsterarmen, men smärtan kan även kännas i båda armarna, magen, ryggen, halsen, nacken och käkpartiet
  • Illamående, yrsel och kallsvettningar
  • Andnöd

I många fall kan du känna av symptom på att hjärtattacken är nära förestående några dagar eller veckor innan attacken.

Kvinnor kan få andra symptom

Kvinnor kan känna en mer tyngdkänsla över kroppen och har inte lika tydliga symptom. Därför kan hjärtattack hos kvinnor ofta missbedömas.

Andra symptom kan vara värk i magen och axlar samt andningssvårigheter, hjärtklappning, yrsel, illamående, trötthet och allmänpåverkan.

Riskfaktorer

Vanliga orsaker till hjärtattack är:

Operation– ballongvidgning eller bypass

Det är vanligt att det krävs en operation efter en hjärtattack. Det finns två olika operationer: Ballongvidgning och bypass.